Kunnan investointikohteet

Teknisen lautakunnan ja osaston toiminnallisia tavoitteita ovat laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen sekä toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Näihin tavoitteisiin tähdätään myös kiinteistöjen, kaavateiden, yleisten alueiden ja kunnallistekniikan vuosittaisilla investoinneilla. Investointikohteet ovat joko olemassa olevien kohteiden kunnostushankkeita tai uuden rakentamista.

Lisätietoja kunnan investointisuunnitelmasta löytyy talousarviosta.

Tarjouspyynnöt:

Huutjärventien ja Malminsuontien asfaltointi (tarjousten jättöaika päättyy 11.07.2022 klo 14:00)

kiinteistöpäällikkö (kiinteistöt, aluelämpöverkosto)
Iikka Voutilainen
044 767 6654
iikka.voutilainen@pyhtaa.fi
työpäällikkö, (kunnaliistekniikka, liikennealueet, yleiset alueet)
Teemu Turunen
050 3077 396
teemu.turunen@pyhtaa.fi
tekninen johtaja
Janne Kaulio
044 357 5503
janne.kaulio@pyhtaa.fi