Tomter och bostäder

Tomter och bostäder

Det finns gott om fastigheter för fritidsboende i kommunen. Fastigheterna är huvudsakligen i privat ägo och man kan höra sig för om olika möjligheter av lokala fastighetsmäklare.