Siltakylän E18 liittymän asemakaavan laajennus

Siltakylän E18 liittymän alueelle on laadittu asemakaavaehdotus.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yleiskaavan mukaisen työpaikkojen, kaupan ja palveluiden alueen toteuttaminen.

__________________________________________________________________________________________

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 11.5.-9.6.2022

Ehdotus nähtävillä 24.8.-22.9.2023

Hyväksyminen

Kaava lainvoimainen

__________________________________________________________________________________________

Lisätietoja antaa elinvoimapäällikkö Laura Lahti, 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi ja kaavoittaja Laura Poutamo, Tengbom Oy, 040 752 3907, laura.poutamo@tengbom.fi.

KARTTAA KLIKKAAMALLA PÄÄSET KAAVA-ASIAKIRJOIHIN