Siltakylän E18 liittymän asemakaavan laajennus

Siltakylän E18 liittymän alueelle on laadittu asemakaavaluonnos.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yleiskaavan mukaisen työpaikkojen, kaupan ja palveluiden alueen toteuttaminen.

__________________________________________________________________________________________

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 11.5.-9.6.2022

Ehdotus kevät 2023

Hyväksyminen

Kaava lainvoimainen

__________________________________________________________________________________________

Lisätietoja antaa: Maarit Suomenkorpi, Tengbom Oy, p. 050 415 3009, maarit.suomenkorpi@tengbom.fi ja elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi.