Kulttuuripolku

Pyhtäällä kulttuuripolun piirissä ovat kaikki kunnan peruskouluikäiset, n. 600 lasta ja nuorta. Jokainen luokka-aste osallistuu vuoden aikana polkuohjelman mukaiseen kulttuurielämykseen. Varsinainen ohjelma vaihtelee teeman puitteissa vuosittain.

Kulttuuripolkutoiminnan tehtävänä on taata kunnan peruskouluikäisille tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua kulttuuriin.  Se on suunnitelmallista, monipuolista kulttuurikasvatusta, jota toteutetaan Pyhtäällä yhteistyössä opetus- ja kulttuuritoimen kesken.

Kulttuuripolkuohjelma:

0. lk Monitaiteellinen työpaja
1. lk Monitaiteellinen työpaja
2. lk Esittävä taide, teatteriesitys
3. lk. Luonto/eläimet, vierailu
4. lk. Luontokohde luonnossa, vierailu
5. lk. Kulttuuriperintö, vierailu museoon
6. lk. Kotiseutu ja historia, vierailu
7. lk. Musiikki, vierailu
8. lk. Kohdevierailu lähialueelle
9. lk. Kuvataide, vierailu