Kulttuuripolku

Pyhtäällä kulttuuripolun piirissä ovat kaikki kunnan peruskouluikäiset, n. 600 lasta ja nuorta. Jokainen luokka-aste osallistuu vuoden aikana polkuohjelman mukaiseen kulttuurielämykseen. Varsinainen ohjelma vaihtelee teeman puitteissa vuosittain.

Kulttuuripolkutoiminnan tehtävänä on taata kunnan peruskouluikäisille tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua kulttuuriin.  Se on suunnitelmallista, monipuolista kulttuurikasvatusta, jota toteutetaan Pyhtäällä yhteistyössä opetus- ja kulttuuritoimen kesken.

Kulttuuripolkuohjelma:

1. lk Kirjallisuus ja sanataide
2. lk Esittävä taide
3. lk. Kotiseutu
4. lk. Teatteri
5. lk. Kulttuuriperintö
6. lk. Kotiseutu ja historia
7. lk. Musiikki
8. lk. Tanssi
9. lk. Retki pääkaupunkiseudulle taidelaitokseen