Kaavoitus

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen järjestelmä, jolla suunnitellaan erilaisten toimintojen yhteensovittamista maankäytössä maakunta- ja kuntatasolla.

Pyhtäällä on käytössä Etelä-Kymenlaakson karttapalvelu, jossa pidetään nähtävillä, voimassa ja vireillä olevat kaavat.

__________________________________________________________________________________________

Nähtävillä olevat kaavat

__________________________________________________________________________________________

Kaavoitukseen liittyvät tiedustelut:

elinvoimapäällikkö, (kaavoitus, maankäyttö, mittaustoimi, joukkoliikenne)
Laura Lahti
050 345 6495
laura.lahti@pyhtaa.fi