Kaavoitus

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen järjestelmä, jolla suunnitellaan erilaisten toimintojen yhteensovittamista maankäytössä maakunta- ja kuntatasolla.

Pyhtäällä on käytössä Etelä-Kymenlaakson karttapalvelu, jossa pidetään nähtävillä, voimassa ja vireillä olevat kaavat.

__________________________________________________________________________________________

Nähtävillä olevat kaavat

__________________________________________________________________________________________

Asukaskysely / Rannikon ja saariston, sekä Hevossaaren osayleiskaava-alueet

Pyhtään kunta kartoittaa maanomistajien muutostoiveita Rannikon ja saariston, sekä Hevossaaren osayleiskaavojen alueilta.

Kyselyssä pyydetään maanomistajilta tietoja mahdollisista kaavan virheistä tai muutostarpeista omistamillaan kiinteistöillä.

Muutostoiveita tullaan tarkastelemaan ja mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon tulevissa kaavapäivityksissä.

Mikäli olette epävarmoja siitä, sijaitseeko kiinteistönne Rannikon ja saariston osayleiskaavan tai Hevossaaren osayleiskaavan alueilla, voitte tarkistaa asian karttapalvelusta osoitteesta karttapalvelu.kotka.fi tai lähettämällä tiedustelun kiinteistötunnuksen kera osoitteeseen laura.lahti@pyhtaa.fi (huomioithan kunnanviraston kesäsulun 1.-26.7.2024, jolloin tiedusteluja ei oteta vastaan).

Kysely on auki 16.8.2024 asti.

__________________________________________________________________________________________

Kaavoitukseen liittyvät tiedustelut:

elinvoimapäällikkö, (kaavoitus, maankäyttö, mittaustoimi, joukkoliikenne)
Laura Lahti
050 345 6495
laura.lahti@pyhtaa.fi