Kaavoitus

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen järjestelmä, jolla suunnitellaan erilaisten toimintojen yhteensovittamista maankäytössä maakunta- ja kuntatasolla.

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ovat perustana kaikelle maankäytönsuunnittelulle. Alemman tason kaava ei saa olla ristiriidassa ylemmän tason kaavan kanssa. Maakuntakaavoitus on siis pohjana yleiskaavoitukselle, joka taas on pohjana asemakaavoitukselle. Samoin kaavoituksessa edetään koko ajan yleispiirteisestä kohti yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua.

Pyhtäällä on käytössä Etelä-Kymenlaakson karttapalvelu, jossa pidetään nähtävillä voimassa ja vireillä olevat kaavat.

Osallistun kaavoitukseen: Kuntalaisen opas - ladattavissa ilmaiseksi

Nähtävillä olevat kaavat

Kaavoitukseen liittyvät tiedustelut:

elinvoimapäällikkö, (kaavoitus, maankäyttö, mittaustoimi, joukkoliikenne)
Laura Lahti
050 345 6495
laura.lahti@pyhtaa.fi