Socialombudsmannen

Socialombudsmannen informerar och ger råd i frågor som gäller klienternas ställning och rättigheter inom socialvården enligt lagen. Vid behov bistår hon också klienterna vid framställning av en anmärkning. Socialombudsmannen verkar även i övrigt för att övervaka och genomföra klienternas rättigheter. Hon följer med hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och avger årligen en rapport.

Socialombudsmannen är opartisk och verkar som klienternas intressebevakare. Hennes uppgift är att ge råd. Hon tar inga beslut och beviljar inga förmåner. Socialombudsmannen kan fungera som medlare mellan klienten och personalen i en problemsituation.

Sydöstra Finlands kompetenscentrum för socialbranschen Socom producerar den service som hör till socialombudsmannen i Pyttis kommun enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Kontaktuppgifter:

Socialombudsman Pirkko Haikara
tfn  040 728 7313
e-post: pirkko.haikara@socom.fi
postadress: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Salpausselänkatu 40 A, 45100 Kouvola
www.socom.fi

Reservera tid på förhand för ett personligt besök. Ett sammanträffande med klienten kan vid behov äga rum i klientens hemkommun. Ett kundbesök kan också ordnas i Pyttis i Broby servicecenter, adress Huutjärvivägen 14, 49220 Broby.