Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies ohjaa ja neuvoo asiakasta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa hän avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamies toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Hän seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Kymenlaaksossa potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelusta vastaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socom.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on lain mukaan:

  • oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
  • velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot
  • oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista
  • oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
  • oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
  • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
  • oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta

Yhteystiedot:
Sosiaali- ja potilasasiamies Pirkko Haikara
puh. 040 728 7313
sähköposti: pirkko.haikara@socom.fi

postiosoite: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Salpausselänkatu 40 A, 45100 Kouvola
www.socom.fi

Asiakastapaamiset ajanvarauksella, tapaamisia voidaan järjestää myös
tarvittaessa järjestää myös Pyhtäällä Siltakylän palvelukeskuksessa, osoitteessa Huutjärventie 14, 49220 Siltakylä.

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit antaa palautetta tai tehdä muistutuksen tai kantelun TÄÄLTÄ