Esiopetus

Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea Pyhtäällä asuvien lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua 4 h päivässä koulujen toiminta-aikana. Oikeus esiopetukseen on myös seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetuksen työtavoissa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia leikkimällä, liikkumalla, kokeilemalla, tutkimalla ja kyselemällä, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Esiopetuksessa noudatetaan kuntakohtaista esiopetussuunnitelmaa, joka on Opetus- ja nuorisolautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksymä 15.6.2016 §3.

Esiopetuspaikat:

Huutjärven koulu, Huutjärventie 56, 49210 Huutjärvi

Suur-Ahvenkosken koulu, Pyhtäänkuja 1, 49270 Pyhtää

Hirvikosken koulu, Harjuntie 1631A, 49290 Vastila

Pyttis svenska skola, Kirkkotie 448, 49240 Purola