Sevärdheter

Sevärdheter i Pyttis

På fastlandet:

St. Henriks kyrka

Pyttis gråstenskyrka ligger mitt i Pyttis kyrkby. Den byggdes på 1460-talet vid korsningen mellan Kymmene älvs Pyttisgren och stora strandvägen mellan Åbo och Viborg, d.v.s. Kungsvägen.

Stockfors träsliperi

Den unika, historiska träsliperin från 1900-talets början fungerar nuförtiden som en scen för småföretagare och olika kulturevenemang.

Förpackningsmuseum

Förpackningsmuseet finns vid Åsvägen i kyrkbyn nära Stockfors gamla sliperi. I en charmig röd stuga presenteras en intressant samling av förpacknings- och pappersprodukter från 1900-talet.                                     

Valkmusa nationalpark

Över 30 olika kärrtyper har klassificerats i nationalparken. Tack vare dem finns det många fågelarter. Också fjärilsorterna är rikt representerade. Kymmene älvs västra gren flyter genom nationalparkens norra del.

Rökhusfors bro

Rökhusfors bro leder över en gren av Kymmene älv strax ovanför Abborrfors kraftverk. Då denna förspända bågbro med ett valv stod färdig 1928 var bron den första i sitt slag i världen.              

Stråka sluss

Längs Kymmene älvs Pyttisgren öppnar sig för båtfararen en idyllisk färdled till Finska viken. Slussen är en av de få ännu i bruk varande, manuellt drivna havsslussarna i Finland. Slussen kan fritt användas av båtfarare enligt självbetjäningsprincipen.

 

I skärgården:

Fagerö

Natursköna Fagerön med sina långa sanstränder och särpräglad moskogar ligger på ca 1 timmes avstånd från Pyttis. Fagerö by som vad gäller levnadssätt och byggnader har förblivit en genuin fiskarby.

Fagerö skärgårdsmuseum

Det stämningsfulla museet visar upp ett stort antal föremål som berättar om skärgårdsborna och deras liv på ön.                            

Östra Finska vikens nationalpark

Till nationalparken hör de yttersta öarna i Pyttis. I nationalparken finns holmar med branta klippor samt ett rikt fågelbestånd och en artrik växtlighet.