Kulttuurin avustukset

Pyhtään kulttuuritoimi jakaa yleisiä toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia Pyhtäällä toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityisille tahoille. Avustusten hakuajat ilmoitetaan vuosittain Pyhtäänlehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Avustus maksetaan kullekin vuodelle varattujen määrärahojen puitteissa. Avustus voidaan periä takaisin, jos hakemuksen tai annettujen selvitysten osalta ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä.

Seuraava hakuaika maaliskuussa 2024.

Hakemukseen vaaditut liitteet:

Yleinen toiminta-avustus

 • Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024
 • Toiminta-avustusten jakoperusteina ovat: toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus. Päätöksen teossa otetaan huomioon toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus.

Linkki hakemuslomakkeeseen TÄSTÄ

Kohdeavustus

 • Talousarvio ja suunnitelma kohdeavustuksen käytöstä
 • Kohdeavustusta voi hakea hyvin perusteltuun tarkoitukseen. Avustuskohteita voivat olla:
  • pienet rakentamiskohteet
  • laite- ja kalustohankinnat sekä kunnossapitokulut
  • tapahtumakulut
  • leiri- tai retkitoiminta
  • kerhomateriaalihankinnat

Linkki hakemuslomakkeeseen TÄSTÄ

Pyhtään kunnan kulttuuristipendi

Kulttuuristipendi voidaan myöntää henkilöille, yhdistyksille, seuroille, yh­tei­söil­le, organisaatioille vuosittain edellisen vuoden kulttuurisaavutusten pe­rus­teel­la. Stipendiin oikeuttavaksi saavutukseksi katsotaan yksittäisen kult­tuu­ri­toi­mi­jan, yhdistyksen tai seuran oma toiminta tai osallistuminen jo­hon­kin suurempaan kokonaisuuteen kotipaikkakunnalla, lähiseudulla, Suo­mes­sa tai ulkomailla. Saajalla pitää olla väes­tö­kir­ja­lain mukainen kotipaikka Pyhtään kunnassa kulttuuriteon ta­pah­tu­ma­het­kel­lä.

Tällä stipendillä halutaan huomioida jo tehtyä / toteutettua kulttuuritoimintaa, joka tuo esiin pyhtääläisyyttä tai Pyhtäätä paikkana kartalla.

Ehdotuksen stipendin saajaksi voi tehdä kuka tahansa 22.2.2024 mennessä kunnan sähköisissä palveluissa 31.1.2024 alkaen.

Linkki ehdotuslomakkeeseen TÄSTÄ

kulttuuri- ja matkailusihteeri
Pauliina Sakki
0400 587 911
pauliina.sakki@pyhtaa.fi