Järjestysluvat

Tarvittavista poliisiviranomaisen antamista luvista saa tietoa Kotkan kihlakunnan Poliisilaitoksen lupa-asioista 071 873 5463.

Lisää tietoja löytyy myös Poliisin sivustolta.