Yleiskaavat

Yleiskaava on yleispiirteinen, kuntaa tai sen osaa koskeva maankäytön suunnitelma.

Yleiskaavoihin voi tutustua sovittaessa kunnanvirastolla tai Etelä-Kymenlaakson karttapalvelussa. Karttapalvelussa saat kaavamääräykset näkyviin asettamalla kaavaindeksin aktiiviseksi ja valitsemalla alueen.