Yleinen edunvalvonta

Yleinen edunvalvonta on palvelu sellaisille henkilöille, jotka eivät ole kykeneviä hoitamaan taloudellisia asioita vanhuuden, sairauden, alaikäisyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi, mutta joiden asiat vaativat hoitoa. Palvelua saa, mikäli asianosaisille ei voida muulla tavoin määrätä yksityistä edunvalvojaa talousasioiden hoitajaksi.