Päätöksenteko & osallistuminen

Kunnan päätöksenteosta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja neljä lautakuntaa. Valtuuston roolissa korostuu strategisten linjausten antaminen päätöksenteon perustaksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat huolehtivat kunnan toiminnan järjestämisestä valtuuston antamien linjausten mukaiseksi.

Kunnanhallituksen kokoukset 2023

16.1.2023
30.1.2023
13.2.2023
6.3.2023
27.3.2023
11.4.2023 (tiistai)
24.4.2023
8.5.2023
22.5.2023
5.6.2023
14.8.2023
28.8.2023
18.9.2023
9.10.2023
23.10.2023
6.11.2023
20.11.2023
4.12.2023

Kunnanvaltuuston kokoukset 2023

6.2.2023
17.4.2023
12.6.2023
4.9.2023
13.11.2023
11.12.2023