Päätöksenteko & osallistuminen

Kunnan päätöksenteosta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja neljä lautakuntaa. Valtuuston roolissa korostuu strategisten linjausten antaminen päätöksenteon perustaksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat huolehtivat kunnan toiminnan järjestämisestä valtuuston antamien linjausten mukaiseksi.

Kunnanhallituksen kokoukset 2021

18.1.2021
1.2.2.2021
15.2.2021
8.3.2021
29.3.2021
19.4.2021
10.5.2021
24.5.2021
7.6.2021
9.8.2021
30.8.2021
20.9.2021
11.10.2021
25.10.2021
8.11.2021
7.12.2021 (tiistai)

Kunnanvaltuuston kokoukset 2021

8.2.2021
26.4.2021
14.6.2021
16.8.2021
15.11.2021
13.12.2021