Päätöksenteko & osallistuminen

Kunnan päätöksenteosta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja neljä lautakuntaa. Valtuuston roolissa korostuu strategisten linjausten antaminen päätöksenteon perustaksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat huolehtivat kunnan toiminnan järjestämisestä valtuuston antamien linjausten mukaiseksi.

Kunnanhallituksen kokoukset 2020

20.1.2020
3.2.2020
17.2.2020
9.3.2020
23.3.2020
20.4.2020
4.5.2020
25.5.2020
8.6.2020

10.8.2020
31.8.2020
21.9.2020
12.10.2020
26.10.2020
9.11.2020
7.12.2020

Kunnanvaltuuston kokoukset 2020

10.2.2020
27.4.2020
15.6.2020
7.9.2020
16.11.2020
14.12.2020