Päätöksenteko & osallistuminen

Kunnan päätöksenteosta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja neljä lautakuntaa. Valtuuston roolissa korostuu strategisten linjausten antaminen päätöksenteon perustaksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat huolehtivat kunnan toiminnan järjestämisestä valtuuston antamien linjausten mukaiseksi.

Kunnanhallituksen kokoukset 2024

15.1.2024
29.1.2024
12.2.2024
4.3.2024
25.3.2024
8.4.2024
22.4.2024
6.5.2024
20.5.2024
3.6.2024
12.8.2024
26.8.2024
16.9.2024
7.10.2024
21.10.2024
4.11.2024
18.11.2024
2.12.2024

Kunnanvaltuuston kokoukset 2024

5.2.2024
15.4.2024
10.6.2024
2.9.2024
11.11.2024
9.12.2024