Päätöksenteko & osallistuminen

Kunnan päätöksenteosta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja neljä lautakuntaa. Valtuuston roolissa korostuu strategisten linjausten antaminen päätöksenteon perustaksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat huolehtivat kunnan toiminnan järjestämisestä valtuuston antamien linjausten mukaiseksi.

Kunnanhallituksen kokoukset 2022


15.8.
29.8.
19.9.
10.10.
24.10.
7.11.
28.11.

Kunnanvaltuuston kokoukset 2022


5.9.
14.11.
12.12.