Rakentamisilmoitus

(MRL 129)

Rakennusjärjestyksen mukaisesti merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen rakentaminen voidaan toteuttaa tekemällä siitä kirjallinen rakentamisilmoitus.

Rakentamisilmoituksen mukainen rakentaminen on suoritettava kolmen vuoden kuluessa siitä kun ilmoituksesta on tehty päätös ja saanut lainvoiman.