Sosiaaliasiavastaava

Sosiaaliasiavastaava ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, vaan hänen tehtävänsä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiavastaava voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiavastaava seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen.

Kymenlaaksossa potilas- ja sosiaaliasiavastaavan palvelusta vastaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socom.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on lain mukaan:

 • oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot
 • oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista
 • oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
 • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
 • oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta

Ota yhteyttä sosiaaliasiavastaavaan jos:

 • olet epätietoinen oletko saanut sellaisia sosiaalihuollon palveluja, jotka sinulle kuuluvat
 • omainen miettii, saako läheinen tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia.
 • sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esimiehensä on mielestäsi toiminut epäasiallisesti
 • sosiaalihuollon asiakkaana et ymmärrä tehtyjä päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia.
 • käytät sosiaalipalveluja ja pohdit omaa asemaasi
 • haluat asiakkaana saada saada puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja asuinkuntien käytännöistä sosiaalihuollossa
 • haluat tietää oikeuksistasi asiakkaana

Yhteystiedot:
Sosiaali- ja potilasasiavastaava Pirkko Haikara
puh. 040 728 7313
sähköposti: pirkko.haikara@socom.fi

postiosoite: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Salpausselänkatu 40 A, 45100 Kouvola
www.socom.fi

Asiakastapaamiset ajanvarauksella, tapaamisia järjestetään tarvittaessa myös Pyhtäällä Siltakylän palvelukeskuksessa, osoitteessa Huutjärventie 14, 49220 Siltakylä.

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit antaa palautetta tai tehdä muistutuksen tai kantelun TÄÄLTÄ