Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja muun lain nojalla.

Vaikeavammaiselle henkilölle tarkoitettuja palveluita ovat kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulkkipalvelut sekä palveluasuminen. Palveluita saa, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee niitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä hän ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa.

Vammainen henkilö voi saada vamman tai sairauden edellyttämän tarpeen mukaisesti taloudellista tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin, ylimääräisiin vaatekustannuksiin sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle välttämättömistä asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Kyseiset kustannukset korvataan, mikäli vaikeavammainen henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä hän ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa.

Kehitysvammaisten palvelut

Pyhtään kunta ostaa kehitysvammaisten tarvitsemia asumispalveluja Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä sekä yksityisiltä palvelun tuottajilta tarpeen mukaan.

Myös kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintapalveluja hankitaan ostopalveluna muun muassa Sotek-säätiöltä ja Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä.

Vammaispalvelulain mukaiset asunnonmuutostöiden lomakkeet: