Rakentaminen

Sujuvaa rakentamista

Pyhtää panostaa erityisesti rakentamisen onnistumiseen. Tontteja kaavoitetaan tarpeen mukaan ja lupamenettely on joustavaa. Kaavoituksella huolehditaan tonttitarjonnan riittävyyden ohella siitä, että kaavoitetuille alueille jää riittävästi viihtyisiä vihervyöhykkeitä. Lisäksi viheralueiden tehtävänä on säilyttää alueiden luonnonläheisyys ja väljyys sekä toimia puskurivyöhykkeenä muihin asuntoalueisiin nähden. Myös tonttikoot ovat riittävän suuria, jotta pihasuunnittelullekin jää vaihtoehtoja.