Kunnossapitoluokitus

1. Laadintaperuste
Katujen kunnossapitoluokituksen tarkoituksena on määrittää kunnossapitotoimenpiteille
tarkoituksenmukainen järjestys ja väylien kunnolle tavoitteellinen laatutaso.
2. Katujen kunnossapitoluokat
Kadut on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan seuraavin periaattein:
- 1. luokkaan kuuluvat pääkadut ja kokoojakadut
- 3. luokkaan kuuluvat asunto – ja tonttikadut
- kevyenliikenteen väylät kuuluvat 1. luokkaan.
Kunnossapitoluokituksen perusteena on liikenteen laatu ja tarpeet, liikennemäärä sekä maastolliset olosuhteet.

3. Talvikunnossapito
Kunta vastaa kaava-alueilla ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden
talvikunnossapidosta. Tontinomistaja / vuokraaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen- ja jäänpoistosta sekä ojarummun avoinna pitämisestä. Tontinomistaja / -vuokraaja ei saa siirtää pihaltaan lumia katualueelle eikä katujen näkemäalueelle. Kunta voi määrätä tontinomistajan poistamaan lumet em. tapauksissa ja määrätä suorittamaan kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuutensa.

3.1 Katujen auraus
Aurauskaluston siirtyessä kohteesta toiseen, niin tehokkuussyistä se auraa myös siirtymätaipaleella olevan alempiluokkaisen väylän. Kalusto ei työalueiden laajuuseroista johtuen siirry luokasta toiseen samanaikaisesti, joten alempiluokkaisten katujen hoito saattaa alkaa ennen kuin ylempiluokkainen väylästö on valmis.

3.11 Aurauksen aloitus
Auraus aloitetaan 1. luokan kaduilla, kun lunta on satanut keskimäärin 4 cm ja 3. luokan kaduilla, kun lunta on satanut keskimäärin 8 cm.

3.12 Aurauksen valmistuminen
1. luokan kadut pyritään auraamaan arkisin klo 7.00 mennessä ja 3. luokan kadut klo 10.00 mennessä. Viikonloppuisin kaikki kadut tulee pyritään auraamaan klo 10.00 mennessä.

3.13 Poikkeukselliset olosuhteet
Poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen aikana (yli 10 cm 6 tunnin aikana) voivat aurauksen
aloituskynnyksen lumimäärät ylittyä kaduilla, koska kunnossapitokalustoa ei ole mitoitettu pahimpia lumimyrskyjä varten.

3.14 Polanteen poisto
Polanteen poistoon ryhdytään 1-luokan teillä urasyvyyden ollessa 3 cm ja 3-luokan teillä urasyvyyden ollessa 5cm. Vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta polanne pyritään poistamaan kokonaan ja vähemmän liikennöidyiltä kaduilta polanne tasataan, jotta epätasaisuudet saadaan pois. Kevättalvella paksu polanne pyritään höyläämään ennen, kuin se sohjoutuu ilmojen lämmetessä.

3.15 Sohjon poisto
Sohjon poistoon ryhdytään 1-luokan teillä jos sitä on yli 3 cm ja 3-luokan teillä, mikäli sohjoa on yli 7 cm.

3.2 Liukkauden torjunta
Liukkauden torjunta pyritään suorittamaan ennakoivasti, kun säätilassa tapahtuu liukkauden lisääntymisen aiheuttava muutos. Tämän tapaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissakin tapauksissa lumisade.
Ensisijaisesti liukkauden torjuntaa suoritetaan kevyenliikenteen väylillä, suojateillä, katujen rinnekohdilla ja raskasliikenteen käyttämillä kaduilla.
Liukkauden torjunta tapahtuu hiekoittamalla. Suolausta ei katujen liukkauden torjunnassa käytetä.
Liukkauden torjunnassa ei ole viikonloppupäivystystä.

3.3 Hiekan poisto
Hiekanpoistossa käytetään keräävää harjakonetta, jossa on kastelulaite pölyämisen ehkäisemiseksi.

3.31 Harjauksen ajoitus
Hiekan poisto aloitetaan kelien salliessa maalis-/huhtikuussa. Hiekanpoisto kestää n. 4 viikkoa. Hiekanpoisto pyritään tekemään vappuun mennessä.

4. KESÄKUNNOSSAPITO

4.1 Sorateiden lanaus
Soratiet lanataan kesäkauden aikana tarvittaessa.

4.2 Pölynsidonta
Sorateiden pölynsidonta suoritetaan rakeisella suolalla kesäkauden aikana tarvittaessa.

4.4 Ajoratamaalaukset
Katujen ja yleisten alueiden ajoratamerkinnät maalataan tarpeen mukaan.

4.5 Paikkaukset
Paikkauksia tehdään sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee.
Päällystettyjen katujen halkeamat korjataan kumibitumilla kerran vuodessa.

4.6 Katuvalaistus
Katuvalokierrokset järjestetään elokuussa sekä loka- marraskuussa. Kierroksilla käydään läpi kaikki valaistut
tieosuudet ja vaihdetaan lamput sekä suoritetaan tarvittavat korjaustyöt. Työn kesto on n. 2 viikkoa. Lisäksi
vikailmoitusten mukaisia korjaustoimenpiteitä suoritetaan keskitetysti tarpeen tullen.

4.7 Katuviheralueet
Tontinomistajan / -vuokraajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan
viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä.
Siltakylän keskustaajaman tienpientareet niitetään kaksi kertaa kesässä.