Neuvontapalvelut

Ikääntyneiden asiakasneuvonta

Neuvontaa saa asiakasohjaajalta puhelimitse 040 5721 496 arkisin (normaali puhelun maksu).
Asiakasneuvonnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa sekä varmistaa tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.
Yhteydenottaja voi olla ikäihminen itse, omainen, läheinen tai muu henkilö, joka on huolestunut vanhuksen kotona selviytymisestä.
Lisäksi voit ottaa yhteyttä sähköisesti, yhteydenottolomake löytyy osoitteesta https://www.kymenlaaksonopastin.fi/

Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta

Auttaa kotitalouksia kiperissäkin tilanteissa. Ennen kuin olet tehnyt ostopäätöksen tai päättänyt sopimuksen solmimisesta voit kysyä neuvonnasta esimerkiksi:

 • tietoa oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi kuluttajana
 • vinkkejä ja neuvoja ostamiseen sekä tietoa testituloksista
 • tietoa sopimuksen solmimisesta.
 • kun olet tyytymätön ostamaasi tavaraan tai palveluun voit:
 • saada apua ongelman selvittämiseen
 • saada tietoa oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi
 • saada neuvoja miten edetä asiassa
 • tarvittaessa pyytää kuluttajaneuvojaa toimimaan sovittelijana sinun ja elinkeinoharjoittajan välisessä asiassa
 • saada apua valituksen laatimisessa Kuluttajavalituslautakunnalle.

Kuluttajaneuvonnasta saa ohjeita ja sovitteluapua kiistoihin, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys.

Kuluttajaneuvonnan uusi puhelinnumero on 029 505 3050 (på svenska 029 505 3030).
Puhelinneuvonta on avoinna arkisin klo 9.00–15.00.
www.kuluttajaneuvonta.fi

Alueellinen energianeuvonta

Rambollin asiantuntijat tarjoavat ilmaista energianeuvontaa kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille. Parhaiten neuvojat tavoitat sähköpostilla tai some-kanavien kautta. Alueellisen energianeuvonnan puhelimen 044 9016341 päivystysaika on tiistaisin 9-12. Vastaamattomiin puheluihin palaamme mahdollisimman pian.

Sähköpostiosoite on energianeuvonta@ramboll.fi

Ramboll Finland Oy, Osoite: PL 25, Itsehallintokuja 3, 02601 Espoo

https://fi.ramboll.com/media/rfi/alueellinen-energianeuvonta

Velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi vuoden 2019 alusta oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.
Lähimpänä oleva talous- ja velkaneuvontatoimisto ja sen sähköpostiosoite on 1.1.2019: Kymenlaakson oikeusaputoimisto, Kotkan toimipiste, Vuorikatu 5, Kotka

Velkaneuvoja avustaa taloudellisissa vaikeuksissa olevia

 • selviytymään maksuvaikeuksista antamalla taloudellista neuvontaa
 • suunnittelemalla yhdessä talouden hoitoa
 • avustamalla neuvotteluissa velkojien kanssa
 • velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimessa ja vahvistettujen maksuohjelmien muutostilanteissa

Talous- ja velkaneuvonta on maksutonta.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies ohjaa ja neuvoo asiakasta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa hän avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamies toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Hän seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskus Socom tuottaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaiset sosiaaliasiamiehen palvelut Pyhtään kunnalle.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on lain mukaan:

 • oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot
 • oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista
 • oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
 • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
 • oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta

Yhteystiedot:
Sosiaaliasiamies Pirkko Haikara
puh. 040 728 7313
sähköposti: pirkko.haikara@socom.fi
postiosoite: Toimistotalo Otso, Karhulan teollisuuspuisto, Pajatie 69, 48600 KOTKA

Henkilökohtaista käyntiä varten on varattava aika etukäteen. Asiakastapaamiset järjestetään tarvittaessa asiakkaan kotikunnassa. Asiakastapaamisen voi tarvittaessa järjestää myös Pyhtäällä Siltakylän palvelukeskuksessa, osoitteessa Huutjärventie 14, 49220 Siltakylä.