Hankinnat ja investoinnit

Hankintoja yritysten hyväksi

Kunnan suurimmista hankinnoista ja investoinneista päätetään vuosittaisessa talousarviossa ja -suunnitelmassa. Taloussuunnitelma laaditaan kolme vuotta kattavaksi. Muilta osin hankintojen suorittaminen on ohjeistettu kunnanhallituksen antamassa hankintaohjeessa. Pyhtään kiinteistöjen huollosta vastaa Kotkan Seudun Talokeskus Oy sekä alueiden ylläpitopalveluista ja niihin liittyvistä hankinnoista vastaa Puu ja Kaato Oy.

Käynnissä olevat kilpailutukset: