Koulukuljetukset

Uuden esikoulu- ja koulukuljetussopimuksen myötä Hyvinvointilautakunta hyväksyi 5.6.2018 kokouksessaan maksullisten koulukuljetusten periaatteet ja maksujen määräytymisen (Hyvinvointilautakunta 5.6.2018 §:t 60 ja 61).

Pääperiaate

Pyhtään kunta järjestää kaikkien sellaisten peruskoulua käyvien oppilaiden kuljetuksen, joiden kotikunta on Pyhtää ja joilla on perusopetuslain (POL) 32 §:n mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos:

· Oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi

· Koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen

Maksuton koulukuljetus järjestetään myös esikoululaisen, 1.- ja 2. luokan oppilaan koulumatkan ylittäessä kolme kilometriä (sivistysltk 26.10.2004 § 93).

Ulkopaikkakuntalaisten koulumatkojen korvaamisesta tehdään aina erillinen päätös, joka sovitaan yhdessä oppilaan kotikunnan kanssa

Mikäli oppilas asuu lukuvuoden aikana osan aikaa myös toisen huoltajan luona, järjestetään maksuton koulukuljetus ainoastaan oppilaan Väestörekisterin mukaan määräytyvästä asuinpaikasta oppilaan lähikouluun. Muilta osin mahdolliset kustannukset jäävät huoltajien maksettavaksi ja keskenään sovittavaksi.

Yli viiden kilometrin pituiset koulukuljetukset hoidetaan pääosin vuorolinja-autolla, johon oppilaalle annetaan kulkemista varten matkakortti. Mikäli vuorolinja-autoa ei kulje, koulukuljetus järjestetään joko osittain tai kokonaan tilauslinja-autolla tai taksilla.

Rehtori päättää hyvinvointilautakunnan hyväksymien perusteiden mukaan koulumatkan maksuttomuudesta sekä myöntää kuljetus- ja saattoavustukset.

Koulujen johtajat ja rehtori järjestävät koulukuljetukset näiden periaatteiden mukaisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä muiden koulujen kanssa.

Vuorobussien aikataulut osoitteesta www.kotka.fi/aikataulut.