Tiedonhaku

Aineistotietokantoja 

Kymenlaakson kirjastojen yhteinen aineiston viitetietokanta

monihaku esim. maakuntakirjastojen kokoelmista

Suomen yliopistojen kirjastojen yhteistietokanta

Suomen yleisten kirjastojen verkkopalvelut

Kymenlaaksoa koskevia tietokantoja

 viitetietokanta, josta löytyy tietoa Kymenlaaksossa kuvatuista elokuvista ja elokuvista, jotka kertovat Kymenlaaksosta ja kymenlaaksolaisista.

Muita tietokantoja

sisältää tietoa Suomessa esitetyistä elokuvista ja muista kuvaohjelmista sekä niiden tekemiseen osallistuneista henkilöistä ja yhtiöistä.

sisältää mm. perussopimukset, lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä lainsäädännön valmisteluasiakirjat.

Kansanterveyslaitoksen ravitsemusyksikön ylläpitämä elintarvikkeiden koostumustietopankki

sähköisessä muodossa Suomen lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset.

sisältää tiedot kaikista Yleisradion äänilevystöön vuodesta 1974 lähtien hankituista äänilevyistä.

Suomen sukututkimusseuran tietokantaan tallentamat historiakirjat, joista apua lähinnä sukututkijoille. Tutustu ohjeisiin ennen hakua.

Verkkomatrikkeli esittelee 2300 suomalaista ja Suomessa asuvaa ammattitaiteilijaa

sisältää tiedot yli 95 000 Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneistä suomalaisista.

Nimitiedosto käsittää 39 550 surmansa saanutta, joista noin 93 % menehtyi vuoden 1918 sodan sotatoimien ja jälkitapahtumien yhteydessä.

tietoa terveystietoa kaipaaville, mukana myös Fennica-lääkeopas

vapaan sisällön tietosanakirja, jota käyttäjät täydentävät