Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen tai kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Etsivän nuorisotyön avulla tukea tarvitsevat nuoret saatetaan niiden palvelujen piiriin, jotka parantavat nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön ja joilla tuetaan nuoria suuntaamaan elämäänsä. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat nuorelle vapaaehtoisia.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Löydät meidät Instagramista nimellä findersetsivat !

Etsivän nuorisotyön yksilövalmentajat:

Etsiville voi laittaa sähköpostia myös yhteiseen sähköpostiin etsivat@ekami.fi.

Yksilövalmentaja
Roosa Mäkelä
044 505 0806
roosa.makela@ekami.fi
Yksilövalmentaja
Johanna Käki
044 756 0227
johanna.kaki@ekami.fi
Yksilövalmentaja
Päivi Martikainen
044 704 9923
paivi.martikainen@ekami.fi
Yksilövalmentaja
Mari Ukkonen
050 581 7324
mari.ukkonen@ekami.fi
Yksilövalmentaja
Tommi Iivonen
050 581 7325
tommi.iivonen@ekami.fi
Yksilövalmentaja
Mari Virtanen
050 575 5174
mari.virtanen@ekami.fi