Elinkeinotoimikunta

Kunnanhallitus on asettanut elinkeinotoimikunnan valmistelemaan elinkeino-, matkailu- ja maaseudun kehittämiseen liittyvät asiat kunnanhallitukselle. Elinkeinotoimikunnassa on edustus Pyhtään kunnanhallituksesta ja -valtuustosta, Pyhtään Yrittäjistä, Kymenlaakson Yrittäjänaisista, Cursorista sekä maaseutuyrittäjä.

Kunnanjohtaja toimii elinkeinotoimikunnassa asioiden valmistelijan ja esittelijän roolin lisäksi sihteerinä.

Elinkeinotoimikunnan kokoonpano:

Almgren Kati

Almgren Mikko

Arvila Tuija

Falck Tom

Hasanen Ilkka

Hovi Leena

Kurki Aleksi

Lehto Raul

Lindholm Terhi

Uusitalo Aleksi