Avotulen teko

Avotulen teko ja risujen polttaminen


Pelastuslain mukaan nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen.

Avotulen teko 6 §
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. (Pelastuslaki 379/2011)

Ilmoitusvelvollisuus 8 §
Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua. (Pelastuslaki 379/2011)

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa ennakolta pelastuslaitokselle kulotuksesta tai avotulesta, josta muodostuu merkittävästi savua. Seuraavista kulotuksista tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle:
- sänkipellon kulotus
- avotuli, josta muodostuu merkittävästi savua tai joka voi aiheuttaa aiheettomia hätäpuheluja.

Avotulenteko-ilmoitusten vastaanotto:
Kotkan päivystysalueella (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti)
Kotkan päivystävä palomestari 044 - 7026 211