Puut ja pensaat

Kiinteistöjen puut ja pensaat saattavat olla vaarana liikenteelle, jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä haitata katualueen kunnossa- ja puhtaanapitoa. Kadulle ulottuvat oksistot haittaavat myös kadun valaistusta. Kiinteistön alueella kasvavien puiden ja pensaiden hoito kuuluu kiinteistön omistajalle, jonka on huolehdittava mm. siitä, että kasvillisuus ei haittaa näkyvyyttä ja liikkumista.
 
Vanhojen kiinteistöjen kasvillisuuden leviämistä on syytä tarkastaa sopivin väliajoin. Uusilla kiinteistöillä istutuksia tehtäessä on otettava huomioon, että esim. puut ja pensasaidat mahtuvat myös täysikasvuisina tontin puolelle.

Lisää kadun kunnossa- ja puhtaanapidon vastuista löydän kuntaliiton julkaisusta ”Kadut kuntoon”.