Kirkonkylän jokirannan asemakaava

Kirkonkylän jokirannan alueelle on laadittu asemakaavaluonnos.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä Kirkonkylän elinvoimaisuutta tarjoamalla vetovoimaisia tontteja pientalorakentajille olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ja täydentämällä.

__________________________________________________________________________________________

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos 01.-21.6.2023

Kaavaehdotus

Hyväksyminen

Kaava lainvoimainen

__________________________________________________________________________________________

Lisätietoja antaa: Arja Sippola, FCG, p. 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi ja elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi

Kaava-asiakirjat (PDF):

Kaava-asiakirjat löytyvät myös osoitteesta karttapalvelu.kotka.fi (vasemman reunan palkki, kohta S -> nähtävillä olevat suunnitelmat -> asemakaavat)