Päivähoito ja varhaiskasvatus

Pyhtään kunnassa varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoitona, ryhmäperhepäivähoitona ja päiväkotihoitona sekä esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan. Kunnassa on käytössä päivähoidon palveluseteli.

Pyhtään varhaiskasvatuksessa edistetään lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii sosiaalisessa vuorovaikutuksessa leikin ja toiminnan avulla. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen. Lähtökohtana on lapsen mielikuvituksen, leikin ja luovuuden ymmärtäminen sekä lapsen tukeminen aktiivisena toimijana hänen oman äidinkielensä, uskontonsa ja kulttuurinsa mukaisesti.

Varhaiskasvatus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille.

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Anne Hovi
+358503057750
anne.hovi@pyhtaa.fi
varhaiskasvatuksen koordinaattori
Katja Pekkola
044 767 6652
katja.pekkola@pyhtaa.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Mari Peltola
044 767 6671
mari.peltola@pyhtaa.fi