Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa tiekohtainen tienhoitokunta.

Yksityistieasioiden neuvontapuhelin auttaa numerosta 0200 345 20/ arkisin 9-18, 0,92 euroa/min + pvm.

Yksityisteiden tiedot löytyvät yksityistierekisteristä  Huom! Yksityisteiden hoitokunnilla on velvollisuus ilmoittaa tiekunnan yhteystiedot Maanmittauslaitokselle tällä lomakkeella.

Liikennemerkit yksityistiellä

Tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet (liikennemerkit, puomit yms.). Liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tielle säädetään muilta osin tieliikennelaissa (10.8.2018/729) (71 §). Liikennemerkin yksityistielle asettaa tiekunta tai osakkaat saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota ilman pätevää syytä ei voida evätä.

Osakkaiden on päättävät liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tiekunnan kokouksessa tarvittaessa enemmistöpäätöksenä. Tehkää sekä päätöksessä, että lupahakemuksessa selväksi se, onko kyse olemassa olevien merkkien vai uusien merkkien asettamis-/suostumuspäätöksestä

Hakemus kunnan suostumuksesta liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi toimitetaan liitteineen Pyhtään kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@pyhtaa.fi tai Pyhtään kunta, Motellikuja 4, 49220 Siltakylä. Liitteksi kokouspöytäkirja ja kartta. Tiekunnattomalla tiellä kaikkien osakkaiden on oltava liikenteen ohjauslaitteen asettamisen kannalla, epäämisen peruste voi olla se, ettei päätös ole yksimielinen.

YksTL 85 §:n mukaan silloin kun valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee.

Ilmoitusvelvollisuus kielto- ja rajoitusmerkeistä Digiroadiin

Uuden 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan tiekunnan on huolehdittava, että kielto- ja rajoitusmerkistä ja laitteista on ajantasainen tieto kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Velvoite ajantasaisuudesta on valtion ja kaupungin kaikkien avustusten saamisen edellytys.

Digiroad on tietojärjestelmä, johon on koottu tietoja teiden ja katujen geometriasta ja tärkeimmistä ominaisuuksista koko maan kattavasti. Koottua aineistoa käyttävät mm. palo- ja pelastus- ym. viranomaiset. Tietoja hyödyntävät myös jotkut navigaattorifirmat reitti suunnittelussa.

Myös omat tiet ja sopimustiet saavat ilmoittaa tietonsa tien ja liikenteen rajoituksista ja kielloista. Erityisesti tämä velvoite tulee vastaan, jos tiekunta aikoo saada avustusta kunnalta tai valtiolta.

Nämä tiedot tulee ilmoittaa:

  • tien tai sillan painorajoitukset
  • ajokiellot (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
  • liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (esim. tontille ajo sallittu)

Lisäksi tulee toimittaa kopio kunnan suostumuksesta liikennemerkin asettamiseen. Kunnan suostumus kannattaa hakea samalla kertaa kaikille tiellä oleville liikennemerkeille (jos vanhat suostumukset eivät ole tiekunnan arkistossa). Jos tiekunnan tiellä ei ole lainkaan rajoitteita, on sekin tieto hyvä kertoa, varsinkin jos aikoo hakea ELY-avustusta. Digiroadiin voi samalla kertaa ilmoittaa tiedot myös nopeusrajoituksista, se saattaa parantaa navigaattoreiden toimintaa ja vähentää ylimääräistä liikennettä.

Osoitejärjestelmän mukaisten tiennimien merkitseminen maastoon ja kylttien ylläpito

työpäällikkö, (kunnallistekniikka, liikennealueet, yleiset alueet)
Teemu Turunen
050 3077 396
teemu.turunen@pyhtaa.fi