Osallistuminen

Kaavoitus on yhteinen asia

Jokaisella, jota kaavoitus koskee, on oikeus sanoa mielipiteensä kaavaa laadittaessa tai muutettaessa.

Kaavan laatimisen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoituksen lähtökohdat, valmistelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osalliset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä vähintään kaksi viikkoa. Nähtävillä olosta kuulutetaan Pyhtään lehdessä. Ilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla. Myös kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta kuullaan niin viranomaisia kuin kuntalaisia. Kaavat hyväksyy kunnanvaltuusto.

Kaavoitusprosessin eteneminen