Tiennimet ja kyltit

Osoitejärjestelmän mukaisten tiennimien merkitseminen maastoon ja kylttien ylläpito

Osoitejärjestelmän merkitseminen maastoon

Maastossa ja liikenneväylillä toimiva ohjauskokonaisuus muodostuu useasta eri osakokonaisuudesta. Tiehallinto suunnittelee, sijoittaa ja ylläpitää maanteiden (ent. yleinen tie) viitoitusta, opastusta ja laitteita. Kunnat suunnittelevat, sijoittavat ja ylläpitävät teiden katujen, yms. väylien opastusta ja laitteita sekä niiden nimikilpiä. Yksityistiekunnat sijoittavat ja ylläpitävät yksityisteiden nimikilpiä. Kiinteistöjen omistajat sijoittavat ja ylläpitävät osoitejärjestelmän mukaisia numerokilpiä.

Maantiet ja kunnan ylläpitämät tiet

Kunnan osoitejärjestelmän mukaisten maanteiden ja kunnan ylläpitämien teiden nimikilpien hankinnasta, sijoittamisesta ja ylläpidosta vastaa kunta.

Yksityisteiden nimikilvet

Yksityistien nimikilven hankinnasta, sijoittamisesta ja ylläpidosta vastaa yksityistien pitäjä. Yksityistien nimikilvet valmistetaan ja sijoitetaan noudattaen samoja ohjeita kuin kunnan ylläpitämillä kaduilla ja teillä.