Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

Lapsiperheiden sosiaalityö on avun tarpeessa olevien perheiden, lasten ja nuorten elämän ja arjen tilanteiden selvittämistä. Lapsiperheiden sosiaalityöhön kuuluu myös asiakkaan tukeminen, jotta elämäntilanne saadaan hallintaan.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lapselle on turvattava myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Lastensuojelun tavoitteena on näiden oikeuksien turvaaminen. Lainsäädäntö on määrittänyt lastensuojelun kunnan tehtäväksi. Lapsiperheiden sosiaalityöstä ja lastensuojelusta vastaa Pyhtään kunnassa Kymenlaakson hyvinvointialue. Jokainen kuntalainen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen sosiaalityöntekijälle havaitsemastaan lastensuojelutarpeesta.

Lastensuojelun tukimuotoja ovat perhetyö, taloudellinen tuki, loma- ja tukiperheet, ohjaaminen erityispalveluihin ja tarvittaessa sijaishuollon järjestäminen. Lastensuojelussa tehdään yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon kanssa, mikä perustuu kasvatuskumppanuusperiaatteeseen ja -malliin.

Tietosuojasyistä sosiaalityöntekijät ja lastenvalvoja eivät vastaa sähköpostitse asiakkuutta koskeviin kysymyksiin, joten yhteydenotto viranomaisiin tapahtuu puhelimitse soittoaikoina.

Lisätietoja täältä

Palvelu virka-ajan ulkopuolella

Kymenlaakson turvakotipalvelu

Villa Jensen palvelee kaikkia Kymenlaakson asukkaita (Kotka, Kouvola, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä)

Pohjoispuistokatu 1, 48100 Kotka
p. 040 688 3570