Suunnittelu-tarveratkaisu

Asemakaavoitetun alueen ulkopuoliset alueet ja muut rakennusjärjestyksessä määritellyt alueet ovat suunnittelutarvealuetta.

Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää tekniikkalautakunnan alaisen valvontajaoston päätöstä.

Suunnittelutarveratkaisun hakemuslomake on noudettavissa kohdasta rakennusvalvonnan lomakkeet tai rakennusvalvontoimistosta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja, p. 044 767 6831 tai sähköposti etunimi.sukunimi@pyhtaa.fi