Hätänumerot

Hätänumero on 112

Hätänumero toimii kaikissa EU maissa.

Soita hätänumeroon kun:
-kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle.
-tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa.

Esimerkkejä:
-kun huomaat onnettomuuden tai tulipalon
-kun huomaat meneillään olevan tai tapahtuneen rikoksen
-kun on tarvetta ambulanssille tai sosiaaliviranomaiselle

Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää sijaintinsa. Katuosoite ja kunta ovat hätätilanteessa tärkein sijaintitieto. Mitä tarkemmin sijainti on tiedossa, sitä nopeammin saadaan apua. Erityisesti vapaa-ajanviettopaikan tarkat sijaintitiedot on hyvä selvittää etukäteen.

http://www.112.fi/

Myrkytystietokeskus

Avoinna 24 t / vrk
09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Sivut/default.aspx

Eläinlääkärin päivystys hätätapauksissa  0600 15253
arkisin klo 16:00 – 08:00 ja viikonloppuisin