Asemakaavat

Asemakaavalla suunnitellaan maankäytön eri toimintojen sijoittuminen yksityiskohtaisesti. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi asuminen, kadut, palvelut, puistot sekä leikki- ja urheilupaikat. Asemakaavassa annetaan yleensä myös määräyksiä esimerkiksi rakennuksen sijoittamisesta tontille, kerroksien lukumäärästä sekä rakentamisen tehokkuudesta.

Pyhtään kunnassa on laadittu asemakaavat mm. keskustaajamaan, Kirkonkylään ja Kaunissaaren eteläosaan. Kokonaisasemakaavoihin voi tutustua kunnanvirastolla tai Etelä-Kymenlaakson karttapalvelussa. Karttapalvelussa saat kaavamääräykset näkyviin asettamalla kaavaindeksin aktiiviseksi ja valitsemalla alueen.

Linkki Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun

Ranta-asemakaava

Aiemmat rantakaavat ovat nykyisin ranta-asemakaavoja. Ranta-asemakaava on useimmiten yksityisen maanomistajan tarpeesta lähtenyt maankäytön suunnitelma.