Rakentamisen energiatehokkuus

Kymenlaaksossa käynnistetty rakentamisen ja asumisen energianeuvontahanke, joka on osa valtakunnallista kuluttajien energianeuvonta kokonaisuutta. Rahoitus kattaa vuoden 2012, mutta toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. TEM:n rahoitussuunnitelma alueellisen neuvonnan järjestämiseksi on tehty vuoteen 2016 saakka.

Hankkeen tavoitteena on lisätä rakentamisen, korjausrakentamisen ja asumisen tehokasta, luotettavaa ja puolueetonta energianeuvontaa alueella yhdistämällä maakunnan energiayhtiöiden ja kuntien rakennusvalvonnan resurssit ja asiantuntemus, lisäämällä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa sekä hyödyntämällä tehokkaasti kansallista energianeuvontaverkostoa.

Energiatehokkuus on helppo, halpa ja ympäristöystävällinen tapa säästää energiaa ja luontoa sekä samalla vähentää ilmastomuutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasuja. Yksittäisen kuluttajan osalta energiatehokkaiden ratkaisujen, laitteiden ja käyttötottumusten lisääminen osaksi jokapäiväistä toimintaa tekee hyvää sekä kukkarolle että ilmastolle. Energiakulutusta on mahdollista vähentää reilusti jo kodin rakennus-tai remonttivaiheessa sekä arkipäiväisillä valinnoilla ja järkevällä kulutuksella.

Kymenlaakson energianeuvojana toimii Tommi Tuomi, puh. 040 500 9586 ja s-posti tommi.tuomi@kouvola.fi.

Kouvolan kaupungin rakennusvalvontayksikön yhteystiedot löytyvät Kouvolan sivuilta.

Motiva – valtion kestävän kehityksen yhtiö

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Se tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.