Lautakunnat

Lautakuntien toimikausi on neljä vuotta vastaten valtuuston toimikautta. Lautakuntien jäsenet valitsee valtuusto. Tarkemmat tiedot lautakuntien vastuualueista löytyvät hallintosäännöstä.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan vastuualueisiin kuuluu

 • Varhaiskasvatus
 • Koulutus
 • Nuoriso- ja liikuntatoimi
 • Kirjasto
 • Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Tekniikkalautakunta

Tekniikkalautakunnan vastuualueisiin kuuluu

 • Kunnan kiinteistöjen ja yleisten alueiden ylläpito ja rakentaminen
 • Kunnallistekniikka
 • Ruoka- ja siivouspalvelut
 • Yksityistieasiat

Lisäksi tekniikkalautakunnan alaisuudessa toimii Valvontajaosto, jonka tehtäviin kuuluu

 • Rakennusluvat
 • Poikkeamisluvat