Valmiussuunnittelu

Valmiussuunnitelmien tarkoituksena on varmistaa elintärkeiden toimintojen jatkuminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa niin, että ihmisten elinmahdollisuudet, yhteiskunnan toimintakyky ja kansallinen itsenäisyys turvataan aina.

Valmiuslain mukaan kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnitelmin varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin.

Pyhtään kunta on laatinut oman valmiussuunnitelmansa. Suunnitelman ajankohtaisuutta tarkastellaan vuosittain. Koska suunnitelma pitää sisällään luottamuksellisia, eri viranomaisiin liittyviä tietoja, sitä ei pidetä julkisesti nähtävillä.

Häiriötilanteiden, suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen aikana tietojen saaminen kuntalaisille on ensiarvoisen tärkeää. Ensisijaisina viestintäkanavina käytetään kunnan internet-sivua, Facebookia ja Twitteriä sekä alueradiota. Mikäli viestintä sähkö- tai televerkon ongelmien vuoksi ei onnistu, välitetään tietoa ilmoitustaulujen kautta. Ilmoitustaulut sijaitsevat seuraavissa osoitteissa:

KUNNANVIRASTO                                    
Motellikuja 4
49220 Siltakylä

KIRJASTO
Huutjärventie 30
49210 Huutjärvi

SVENSKA SKOLA
Kyrkvägen 448
49240 Svartback

KUMPPANUUSTALO OLKKARI
Pyhtääntie 13
49270 Pyhtää

HIRVIKOSKEN KOULU
Harjuntie 1631 A
49290 Vastila