Liikunta

Liikunta, ulkoilu ja vapaa-aika

  • Pyhtäällä toimii monta aktiivista urheiluseuraa ja lukuisia kilpa- ja harrasteurheiluryhmiä.
  • Pyhtään luonto mahdollistaa omaehtoisen liikkumisen, vaikkapa marjastuksen tai sienestyksen puitteissa. Tältä sivustolta löydät Pyhtään liikuntapaikat ja ulkoilualueet.
  • Pyhtään liikuntatoimi vastaa liikuntalain toteuttamisesta kunnassa. Tämä tapahtuu edistämällä liikuntaa ja sen harrastusmahdollisuuksia, koordinoimalla liikuntaresursseja ja tuottamalla liikuntapalveluita omana toimintana tai yhdessä urheiluseurojen kanssa sekä avustamalla urheiluseuroja. Lisäksi Pyhtään liikuntatoimi on aktiivinen hanketoimija.

Vilinää Pyhtäällä

Pyhtään liikuntatoimi haastaa kaikenikäiset liikkumaan Vilinää Pyhtäällä facebook -sivulla. Sivulla julkaisemme haastetehtäviä vauhdittamaan arkea. Virtuaaliliikunnalla vilinää Pyhtäällä. Tartu haasteeseen! Voit kommentoida tehtäviä facebookissa omilla kuvilla tai videoilla. Vilinää Pyhtäällä videoita löydät myös Pyhtää liikuntatoimi YouTube -kanavalta ja Vilinää Pyhtäällä soittolistalta sekä Instagramista.

Pyhtään nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset

Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi:
• Urheiluseurojen, vapaiden liikuntaryhmien, nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toiminta-avustukset 17.4.2020 klo 15.45 mennessä.
• Urheiluseurojen, nuorisoyhdistysten ja nuorten vapaiden toimintaryhmien kohdeavustukset sekä urheiluapurahat 30.10.2020 klo 15.45 mennessä.

Toiminta-avustukset ovat tarkoitettu yhdistysten ja erilaisten vapaiden toimintaryhmien toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta haetaan lomakkeella, joka on saatavana kunnan internet-sivuilta, ja hakemukseen tulee liittää yhdistyksen toimintakertomus.

Kohdeavustus voidaan käyttää mm. yhdistysten ohjaajien koulutukseen ja tilojen vuokrien kattamiseen sekä kertaluonteisiin toimintoihin. Kohdeavustusta haetaan lomakkeella, joka on saatavana kunnan internet-sivuilta ja hakemukseen tulee liittää selvitys avustuksen kohteesta.

Urheiluapurahaa voidaan myöntää pyhtääläisille urheilijoille harjoituskustannusten peittämiseen kunnanvaltuuston 18.6.2012 hyväksymän apurahasäännön mukaan. Hakemukset tulee tehdä lomakkeelle, joka on saatavana kunnan internet-sivuilta. Urheiluapuraha haetaan henkilökohtaisella hakemuksella ja hakemukseen tulee nimetä saavutus, jonka perusteella apurahaa haetaan.

Lisätietoja: Siiri Kinnunen, p. 044 767 6641, siiri.kinnunen@pyhtaa.fi

Sähköiset hakulomakkeet

Huutjärven koulukeskuksen liikuntasalin vakiokäyttövuorot kaudelle 2020 - 2021 ovat haettavissa torstaihin 16.4.2020 klo 15.45 mennessä. Salivuoroja haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja: vastaava ohjaaja Sami Niskanen, sami.niskanen@pyhtaa.fi, 044 767 6676 tai nuoriso-ohjaaja Tomi Pilhjerta, tomi.pilhjerta@pyhtaa.fi, 044 767 6617.

Ryhmäliikuntaa nuorille

Pyhtään kunta tukee nuorten, 14-21 -vuotiaiden, osallistumista ryhmäliikuntatoimintaan. Pyhtääläisen urheiluseuran / ryhmäliikunta toimijan kanssa tehdään sopimus ja nuoren ilmoittautuessa liikuntaryhmään tämän osallistumismaksu siirtyy kunnalle.

Tavoitteena on lisätä ryhmäliikuntamahdollisuuksien tarjontaa nuorille sekä edistää nuorten elämänhallintaa ja terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa.

Toimi näin!

Ota selvää sinua kiinnostavasta ryhmästä, sovi ryhmän ohjaajan kanssa maksujen laskuttamisesta kunnalta ja mene mukaan toimintaan! Nyt pääset kokeilemaan erilaisia ryhmäliikunnan muotoja täysin maksutta ja helposti.

Lisätietoja saat kunnan liikuntapalvelukoordinaattori Siiriltä, siiri.kinnunen(a)pyhtaa.fi, p. 044 767 6641

Work Power Liikkuva työelämä -hanke

Kolmivuotiseksi suunniteltu kesällä 2020 startannut Liikkuva työelämä Work Power- kehittämishankkeen päätavoitteena on lisätä liikuntaa jokaisen Pyhtään työntekijän elämään ja edistää toiminta- sekä työkykyä työelämässä liikunnan avulla. Pyritään löytämään jokaiselle tapa sekä aika liikkua ja saada toteutettua arkea liikuntasuositusten mukaisesti. Hanke pyrkii tuomaan lisää ideoita liikkuvan työelämän toteuttamiseksi ja lisäämään tietämystä liikunnan vaikutuksesta jaksamiseen, terveyteen sekä hyvinvointiin. Hanketta tukee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Hankkeen yksi kehityskohde on liikuntaneuvonta. Liikuntaneuvonnan kehittämisen tavoitteena on palveluketjun parantaminen erityisesti kiinnittäen huomiota eri toimialojen väliseen yhteistyöhön, luoda parempi yhteys sosiaali - ja terveydenhuollon kanssa sekä parantaa liikuntaneuvonnan laatua. Liikuntaneuvonnasta lisätietoa täältä.

Lisätietoa hankkeesta liikunnanohjaaja Saara Lehtoranta-Naskalilta.

Liikunnanohjaaja
Lotta Richter
050 535 4199
lotta.richter@pyhtaa.fi
Liikuntapalvelukoordinaattori
Siiri Kinnunen
044 767 6641
siiri.kinnunen@pyhtaa.fi
Nuoriso-ohjaaja
Tomi Pilhjerta
044 767 6617
tomi.pilhjerta@pyhtaa.fi
Vapaa-aikakoordinaattori
Sami Niskanen
044 7676 676
sami.niskanen@pyhtaa.fi
Nuoriso- ja liikunnanohjaaja
Hanna Puhakka
040 710 4683
hanna.puhakka@pyhtaa.fi