Yksityistien nimeäminen

Yksityistien nimeäminen: Tervaharjuntie / Tjäruåsvägen

Pyhtään tekniikkalautakunnalta on anottu Myllykylässä sijaitsevan yksityistien nimeämistä. Yksityistien varrella on asutusta.

Tekniikkalautakunta esittää Myllykylässä sijaitsevan yksityistien nimeksi Tervaharjuntie / Tjäruåsvägen yksityistien asukkaiden esityksen mukaisesti.

Tervakallio ja Pienet Tervakalliot sijaitsevat nimettävästä yksityistiestä lounaaseen ja tien läheisyydessä sijaitsee pieni harjumuodostelma.

Nimiehdotus pidetään nähtävillä ajalla 7-20.4.2022. Palautteet tiennimiehdotuksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 20.4.2022 osoitteeseen kirjaamo@pyhtaa.fi tai Pyhtään tekniikkalautakunta, Motellikuja 4, 49220 Siltakylä.

Namngivning av en enskild väg: Tervaharjuntie / Tjäruåsvägen

Pyttis tekniknämnden har fått en begära att nämna en enskild väg i Kvarnby. Det finns bostäder vid vägen.

Tekniknämnden föreslår att den enskilda vägen i Kvarnby skall nämnas Tervaharjuntie / Tjäruåsvägen enligt invånarnas förslag.

Tjäruberget och Små Tjärubergen ligger sydväst om vägen som skall nämnas och i närheten av vägen finns en liten åsformation.

Åsikter om vägnamnförslaget begäras att lämnas senast 20.4.2022 i adress kirjaamo@pyhtaa.fi eller Pyttis kommun, tekniknämnden, Motellgränden 4, 49220 Broby.