Teiden nimeäminen

Tien nimeäminen ja tiennimen muuttaminen

Ehdotus on nähtävillä 23.2-8.3.2023

Moottoritien rakentamisen yhteydessä tapahtui muutoksia tieyhteyksissä. Pirtnuorantielle johtava tieyhteys on jäänyt nimeämättä.

Tekniikkalautakunta ehdottaa, että Pirtnuorantiestä pohjoiseen moottoritielle johtavalle pätkälle asetetaan nimeksi Pirtnuorantie - Pörtnorvägen. Ulkokyläntien ja Isonlaajantien välisen tieosuuden nimeksi muutetaan Isonlaajantie - Storslättsvägen. Ehdotus karttoineen on nähtävillä 23.2-8.3.2023 osoitteessa https://pyhtaa.fi/fi/tiennimi. Lisätietoja saa myös hallintoasiantuntija Taija Pajulta, p. 040 7104698 tai taija.paju@pyhtaa.fi.

Mielipiteet tiennimiehdotuksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 8.3.2023 osoitteeseen kirjaamo@pyhtaa.fi tai Pyhtään kunta, tekniikkalautakunta, Motellikuja 4, 49220 Siltakylä.

Namngivning och ändring av ett vägnamn

Förslaget hålls framlagt 23.2-8.3.2023.

Vid byggande av motorvägen förändringar i vägförbindelser tog plats. Vägförbindelsen till Pörtnoravägen är fortfarande onämnd.

Tekniknämnden föreslår att vägförbindelse som leder mot morotvägen i norr från Pörtnorvägen nämnas Pirtnuorantie - Pörtnorvägen. Vägförbindelsen mellan Utbyvägen och Storslättsvägen skall förändras till Isonlaajantie - Storslättsvägen. Förslaget samt kartan hålls framlagt 23.2-8.3.2023 i adress https://pyhtaa.fi/fi/tiennimi. Ytterligare information ges av förvaltningssakkunnig Taija Paju, tel. 040 7104698.

Åsikter om vägnamnförslaget begäras att lämnas senast 8.3.2023 i adress kirjaamo@pyhtaa.fi eller Pyttis kommun, tekniknämnden, Motellgränden 4, 49220 Broby.

Image
Pirtnuorantie ja Isonlaajantie kartalla
Kategoria