Pyhtään lentokenttää koskevat valitukset pääosin nurin

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt kolme Pyhtään lentokentän suunnittelutarveratkaisuista tehtyä valitusta. Luonnollisesti Pyhtää ry:n valitukset koskivat hallirakentamista Redstone Aero Oy:n operoimalla lentokentällä ja siihen liittyvää päätöksentekoa Pyhtään kunnan elimissä. Lentokentän ympäristölupaa koskevat valitukset hallinto-oikeus jätti tutkimatta, koska se ei ole asiassa toimivaltainen. Lentokentällä on itse lentotoimintaan liittyvien lupien ohella myös lainvoimainen ympäristölupa.

 

Samassa yhteydessä hallinto-oikeus jätti tutkimatta myös kolme Luonnollisesti Pyhtää ry:n tekemää valitusta lentokentän rakennusluvista. Hallinto-oikeuden mukaan yhdistyksellä ei ole asiassa valitusoikeutta.

 

Sen sijaan Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Pyhtään kunnan tekniikkalautakunnan valvontajaoston päätöksen, jolla lentokentän kalustorakennukselle myönnettiin rakennuslupa, vaikka kentän alueen asemakaavaa koskeva valitusaika oli vielä kesken. Koska päätös olisi edellyttänyt poikkeamislupaa, oli yhdistyksellä tältä osin oikeuden mielestä valitusoikeus. Hallinto-oikeus kuitenkin pienensi Pyhtään kunnan maksettavaksi tuomitut valittajan oikeudenkäyntikulut kolmesta tuhannesta (3 000) kolmeen sataan (300) euroon.

 

Pyhtään kunnanjohtaja: ratkaisut selkeyttävät tilannetta

 

Pyhtään kunnanjohtaja Terhi Lindholm on tyytyväinen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksiin.

– Nyt tehdyt ratkaisut selkiyttävät tilannetta lentokentän alueella huomattavasti. Toivomme, että myös asemakaavaa koskeviin valituksiin saadaan ratkaisu mahdollisimman pian, jolloin lentokentänalueen kehittäminen pääsee toden teolla vauhtiin, Lindholm toteaa.

 

Lentokentän alueen asemakaavasta on valittanut hallinto-oikeuteen sama taho eli Luonnollisesti Pyhtää ry. 

 

Lisätietoja:

 

Terhi Lindholm, Pyhtään kunnanjohtaja 040 6708222

 

Kuva: Pyhtään kunta/Carl Svanfält

Kuvateksti: Tech Runway -tapahtuma Pyhtään lentokentällä 2023.

 

Muokattu 30.4. kello 7.32: Täydennetty tiedotetta