Keskustaajaman osayleiskaavamuutos

Keskustaajaman osayleiskaavamuutos on luonnosvaiheessa

Kaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävänä 01.12.-21.12.2022 osoitteessa pyhtaa.fi/kaavoitus sekä sovittaessa Pyhtään kunnanvirastolla. (MRL § 62 ja 63, MRA § 30).

Kaavasta järjestetään yleisötilaisuus 05.12.2022 Pyhtään kirjastolla klo 18.00.

Mielipiteet osayleiskaavasta on toimitettava kirjallisesti Pyhtään kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Motellikuja 4, 49220 Siltakylä tai kirjaamo@pyhtaa.fi.

Lisätietoja antavat kaavoituskonsultti Juha Riihiranta, Ramboll, p. 050 312 4770, juha.riihiranta@ramboll.fi ja elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi.

Karttaa klikkaamalla pääset tutustumaan kaava-asiakirjoihin