Keskustaajaman osayleiskaavamuutos

Siltakylän keskustaajaman alueelle on laadittu osayleiskaavamuutoksen luonnos.

Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää voimassa oleva kaavaratkaisu vastaamaan alueen muuttuneita maankäytöllisiä tarpeita.

_________________________________________________________________________________________

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.-14.4.2022

Luonnos 01.-21.12.2022

Ehdotus syksy 2023 (luonnosvaiheesta saatujen palautteiden pohjalta tehdään lisäselvityksiä kesän 2023 aikana)

Hyväksyminen

Kaava lainvoimainen

_________________________________________________________________________________________

Lisätietoja: kaavoituskonsultti Juha Riihiranta, Ramboll, p. 050 312 4770, juha.riihiranta@ramboll.fi ja elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi.