Keskustaajaman osayleiskaavamuutos

Keskustaajaman osayleiskaavamuutos on tullut vireille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävänä 16.3.-14.4.2022 (MRL § 62 ja 63, MRA § 30).

Lisätietoja kaavasta antavat kaavoittaja Juha Riihiranta, Ramboll, p. 050 312 4770, juha.riihiranta@ramboll.fi ja elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi.