Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2025 avataan kaksivaiheisena

Kymenlaakson hyvinvointialue myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia talousarvioon varatuista määrärahoista sellaiseen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, joka kytkeytyy hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin.

 

Kymenlaakson hyvinvointialue avaa vuoden 2025 järjestöavustushaut kaksivaiheisena.

Kumppanuusavustukset

Kumppanuusavustusten hakuaika on 1.7.2024-11.10.2024.

Kumppanuusavustus tarkoittaa laaja-alaista toimintaa, joka edesauttaa hyvinvointialueen strategian mukaista toimintaa ja tukee vahvasti tuotannon omia asiakasprosesseja. Toiminta kohdistuu koko maakunnan alueelle.

Kumppanuusavustus on täydentävää julkista rahoitusta, jossa avustettavan kohteen perusrahoitus tulee esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta tai Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) hankerahoituksena. Hyvinvointialueen avustus toimii tällöin toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena. 

Avustuksen myöntämiseen pyydetään hyvinvointialueen toimesta kannanotto toimialoilta, jotka neuvottelevat tarvittavista yhteistyökäytännöistä avustettavan järjestön kanssa huomioiden sujuvat asiakas- ja palveluprosessit. Tavoitteena on useamman vuoden yhteistyö.

Kumppanuusavustukset pitävät sisällään ne keskeiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa hyvinvointialue tekee kiinteästi yhteistyötä. Kumppanuusavustuksilla sitoudutaan pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen. Tavoitteena on kehittää yhdessä kuntalaisten sosiaali-ja terveyspalveluita ja/tai hyvinvointia ja terveyttä tukevia toimintoja. 

Avustus myönnetään kokonaisharkinnan perusteella. Päätökset tehdään syksyllä 2024 ehdollisina ja ne vahvistetaan, kun aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvion joulukuussa.

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusten hakuaika on 12.10.2024- 5.12.2024

Toiminta-avustus on yhdistysten vuosittaiseen toimintaan liittyvää avustusta, jolla tuetaan maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tämä voi pitää sisällään yhdistyksen toiminnan perustehtäviä, ohjaajakuluja ja niitä kuluja, jotka edesauttavat yhdistyksen toimintaa toteuttamaan hyvinvointialueen strategisia tavoitteita.

Toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhdistyksien ja yhteisöjen säännöllisen toiminnan tukemiseen.

Hyvinvointialue jakaa toiminta-avustuksiin varatut määrärahat ehdot täyttävien toimintojen kesken kokonaisharkinnan avulla. 

Päätökset tehdään tammikuussa 2025 hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) lautakunnassa.

Hakulomake ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta kymenhva.fi/jarjestoavustukset. 

Lisätietoa 

Sanna Koste
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö
sanna.koste@kymenhva.fi