Mitä meri sinulle merkitsee? Suomen ympäristökeskuksen kysely Itämeren tärkeistä paikoista

Suomen Ympäristökeskus (Syke) kartoittaa Suomen merialueilta kansalaisille tärkeitä ekosysteemipalveluja Suomen MeriTV-tutkimushankkeessa. Kyselyssä tiedustellaan kansalaisten näkemyksiä siitä, mitkä paikat tai alueet Suomen merialueilla he kokevat itselleen tärkeiksi ja arvokkaiksi. Ihmisten kokemustietoa hyödynnetään ekosysteemipalvelujen kannalta arvokkaiden merialueiden tunnistamisessa, merialuesuunnittelussa ja merituulivoimalle sopivien alueiden kartoittamisessa.

Vastaamalla pääsee vaikuttamaan merialueiden käyttöön ja omien tärkeiden paikkojen säilymiseen tulevaisuudessa. Kyselyyn voivat osallistua kaikki merellä tai rannikolla asuvat, matkailevat, mökkeilevät, työskentelevät tai vapaa-aikaansa viettävät. Vastaajia toivotaan kaikilta Suomen meri- ja rannikkoalueilta.

Linkki kyselyyn TÄSTÄ

Kysely on avoinna 15.10.2023 saakka ja siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoa:

Tutkija Elina Paulus, Suomen ympäristökeskus (Syke), puh. +358 295 251 298
elina.paulus@syke.fi

Projektipäällikkö Elina Virtanen, Suomen ympäristökeskus (Syke), puh. +358 295 251 055
Elina.A.Virtanen@syke.fi