Kymenlaakson Vuoden kylä 2023 Virojoki on vilkas ja väkirikas kylä Virolahdella

Maaseututoimijaksi valittiin Leena Borg Siikavan kylältä Kouvolasta ja kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Jaakko Viikari Korkeakosken kylästä Kotkasta.

Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää vuosittain aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta muille jaettavaksi. Samalla tuodaan esille kyliä mm. maallemuuton ja maaseutumatkailun näkökulmasta.
 

Valintojen taustaa

Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran ja Leader Pohjois-Kymen Kasvun sekä Sippolan kylän (Kymenlaakson vuoden kylä 2022) edustajista koottu valintatoimikunta kokoontui 20.2.2023 pohtimaan kymenlaaksolaisen kylän, maaseututoimijan ja kylätoiminnan tiennäyttäjän valintoja. Ehdotuksia vuoden kyläksi saatiin 7 kpl ja henkilövalinnoiksi 4 kpl.

Saimme valtavan hienoja esityksiä niin kyläksi kuin henkilöiksi. Ihan jokainen ansaitsisi huomionosoituksen vuosikymmeniä tehdystä ansiokkaasta työstä oman yhteisön hyväksi. Kylätoiminnassa on ollut huomattavissa positiivista pöhinää ja se näkyy myös hakemuksista, sanoo valintatoimikunnan sihteeri ja Kymenlaakson Kylät ry:n toiminnanjohtaja Elina Seppänen.
 

Esitys

Valintatoimikunta päätyi yksimielisesti tekemään alla olevan esityksen Kymenlaakson liiton maakuntahallitukselle, joka vahvistaisi valinnat kokouksessaan ma 20.3.2023.

• Kymenlaakson Vuoden kylä 2023: Virojoki, Virolahti

• Maaseututoimija: Leena Borg, Siikava, Kouvola

• Kylätoiminnan tiennäyttäjä: Jaakko Viikari, Korkeakoski, Kotka

Kymenlaakson liitto myöntää Kymenlaakson vuoden kylälle 1 000 euron palkintorahan. Palkitsemistilaisuuksien ajankohta sovitaan erikseen kesälle 2023.
 

Tiedoksi

Vuoden kylä on valittu Kymenlaaksossa 90-luvun alusta alkaen. Liitteenä listaus maakunnallisista valinnoista. Vuoden 2023 kymenlaaksolaiset valinnat toimitetaan Suomen Kylät ry:n koordinoimaan valtakunnalliseen Suomen vuoden kylä -kilpailuun ensi vuonna.

 

Perustelut valinnoille

Kymenlaakson Vuoden kylä 2023 Virojoki on vilkas ja väkirikas kylä Virolahdella

Virojoella yhdistyvät kuntakeskuksen hyvät palvelut ja maaseutumainen elämänmuoto. 1150 asukkaan kylää kehitetään suunnitelmallisesti yhteistyössä kunnan, yrittäjien ja järjestöjen kesken.

Virojoki on viihtyisä ja sijainti ainutlaatuinen. Maaseutua ja taajamaa, metsiä ja meri, peltoja, joiden läpi virtaa kaunis joki. Kylämaisema on vaihteleva ja monipuolinen. Kylän läpi virtaa Virojoki, jota pitkin veneillen tai suppaillen pääsee merelle. Satamia on kylässä kaksi. E18-moottoritie tuo matkailijan pääkaupunkiseudulta Virojoelle alle kahdessa tunnissa.

Virojoen kylä sijaitsee rajalla, joten Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on vaikuttanut kylän elämään. Toisaalta Virojoella on paljon myös vapaa-ajan asukkaita. Koronan myötä etätyöt ovat muuttuneet normaaliksi käytännöksi, mikä pidentää vapaa-ajan asukkaiden viipymää Virojoella.

Virojoen kyläyhdistys ry on alueella aktiivinen yhteistyökalu, jonka tehtäviin kuuluu mm. olla mukana kehittämässä kylän ulkoista viihtyvyyttä sekä vaalia kylän kulttuurista ja historiallista perintöä.

Kylällä tehdään vaikuttamistyötä ja nostetaan kyläläisten ääntä kuuluviin. Julkiseen keskusteluun on tehty avauksia mm. kyläturvallisuuteen liittyvistä asioista. Paikallisuutta halutaan korostaa kaikessa.

Kyläyhdistys on tehnyt vetoomuksia mm. historiallisten rakennelmien säilyttämiseksi, ylläpitää kylämuseota, sekä on koonnut mittavan valokuvakokoelman kylän historiallisista valokuvista. Valokuvia on hyödynnetty myös Virojoen maisemapolkuja -mobiilireitin koostamisessa.

Kyläyhdistys teki ensimmäisen kyläsuunnitelmansa vuonna 2006. Suuri osa yhteisistä kehittämisajatuksista on edennyt toteutukseen asti.

Virojoen kyläyhdistys oli vetovastuussa Leader Sepran rahoittamassa hankkeessa ”Kunto ja Maisema” (2021-2022), jossa valmistui peräti kahdet kuntoportaat Virolahdelle. Leader -teemahankkeella ”Jokipolku” 2020-2021 kunnostettiin jokialuetta; polkujen kunnostus, raivaus ja siistiminen, penkkien teko jokirantaan sekä värivalot, joilla valaistaan esim. joulun aikana keskustan vanha kivisilta. ”Virojoen maisemapolkuja” -reitti valmistui ProAgrian hankkeessa vuosina 2018-2019.

Kyläyhdistys on mukana järjestämässä eri tapahtumia läpi vuoden joka viikkoisesta kesätorista Down by the River-kyläfestareihin, mitkä kaikki kutsuvat tutustumaan Virojokeen ja Virolahteen. Suuren rakennushankkeen (kuntoportaat) jälkeen kylälle toivotaan yhteisöllistä henkeä luovaa toimintaa ja tapahtumia, jotka ovatkin toimintasuunnitelmassa seuraavina.

Kymenlaakson Vuoden kylä 2023-titteliä on hakenut Virojoen kyläyhdistys ry.

Yhteyshenkilö: Siru Ahopelto, sihteeri, Virojoen kyläyhdistys ry, sähköposti: siru.ahopelto@gmail.com / virojoenkyla@gmail.com www.virojoki.fi

 

 

MAASEUTUTOIMIJA; LEENA BORG, SIIKAVA, KOUVOLA

Leena Borg Kouvolan Siikavasta on todellinen kylätoiminnan tiennäyttäjä, verkostoituja, innostuja ja innostaja, jonka sydän sykkii Kymenlaaksolle ja eritoten Kouvolan Jaalalle.

Kylätoimijat ympäri Suomen tuntevat Leenan tarinat ja persoonan, jotka eivät jätä kylmäksi. Leena on huumorintajuinen heittäytyjä, joka on mm. kylätoiminnan parissa joutunut kiperiinkin tilanteisiin, mutta suoriutunut niistä aina heittäytyvän luonteensa ansiosta. Leena on verkostoituja, joka tuntee kylien toimijat ja yrittäjät vuosien takaa. Hän auttaa ja yhdistää oikeat ihmiset.

Borg harrastaa kylätoimintaa. Hän on toiminut vuosia eri yhdistysten hallituksissa ja eritoten eri ryhmittymissä toiminnannaisena. Borg on ollut taustavaikuttajana Valtakunnan virallisten kylähullujen kilta ry:n toiminnassa eritoten viimeisen 15 vuoden ajan. Borg myötävaikutti myös Jukka Naukkarisen valintaan Valtakunnan XV viralliseksi kylähulluksi vuonna 2019 ja masinoi Kaakkois-Suomen alueella Kylältä Kylille -hankkeen, jossa Borg yhdessä Kylähullun kanssa levitti sitkeää periksiantamattomuuden asennetta ja rohkeutta tarttua kipeiksikin koettuihin asioihin kylätoiminnan ja maaseudun elävöittämisen puolesta.

Vuodesta 1998 lähtien Borg on toiminut sivutoimisena maanviljelijänä ja vuodesta 2006 lähtien hevostoiminta astui myös osaksi arkea. Hän on toiminut niin vapaa-ajallaan, kuin myös palkkatyön puolesta kylätoiminnan parissa monen vuosikymmenen ajan; 1985-2002 4H:n toiminnanjohtajana ja eri hankkeissa, vuosina 2001-2014 Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kylien kehittämishankkeissa ja vuodet 2017-2022 Kymenlaakson Kylät ry:n kehittämishankkeissa.

Yhteydenotot: borg.leena0@gmail.com

puh. 050 495 5646

 

KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYTTÄJÄ; JAAKKO VIIKARI, KORKEAKOSKI, KOTKA

Korkeakosken Nuoret ry:ssä on jo yli 30 vuoden ajan ollut promoottori, jonka tekemä työ kyläyhteisön ja -alueen hyväksi halutaan nyt nostaa jalustalle.

Jaakko ”Jasu” Viikarin historia alkaa vuodesta 1992, jolloin hänet valittiin Korkeakosken koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajaksi. Jo silloin kehittyi valtavan aktiivinen tapa toimia kylällä. Nuoret ja vanhat, kaikki yhdessä. Vanhempainyhdistyksen ”pestin” päätyttyä haluttiin työtä yhteisön eteen jatkaa. Näin perustettiin Korkeakosken Nuoret ry, joka tänä vuonna viettää 25-vuotisjuhliaan.

Yhdistykselle on aina ollut todella tärkeää hoivata ja kunnostaa kylän upean Kymijoen varrella olevia alueita, jotta ne pysyisi ja säilyisi kaikkien kyläläisten ja kaupunkilaisten virkistyskäytössä.

Viikarin historian Korkeakosken Nuoret ry:ssä voisi jakaa neljään isompaan osa-alueeseen:

1. Kotavuori; ulkoilu- ja retkeilyalueen perustaminen, huolto- ja kunnostustyöt, ylläpito

2. Rantatalo; hankinta, laajennus, remontit, huolto

3. Kahvitupa -toiminta ja työllistämisasiat

4. Puheenjohtajuus ja valtava promoottori tuhansille tapahtumille kyläläisten ja kaupunkilaisten aktivoimiseksi

Kylän eri tapahtumat jo 25 vuoden ajan on tarvinnut tätä energistä osaajaa. Monet sadat eri tapahtumat ovat aktivoittaneet ja piristäneet kylätoimintaa valtavasti vuosien aikana. Kaikki tämä on vaatinut valtavaa sitoutumista ja talkooväen aktivoimista, yhteistyötä moneen suuntaan, oman (ja perheen) vapaa-ajan antamista ja jaksamista.

Perustelut kirjoitti Korkeakosken Nuoret ry:n väki.

 

Yhteydenotot:

Jaakko Viikari, p. 045 877 5465, jasu.viikari@gmail.com

Liitetiedosto