Kuntoutuksen terveyttä edistäviin etäinfoihin voi osallistua maksuttomasti ja matalalla kynnyksellä

Nivelinfossa jaetaan tietoa nivelrikkoa sairastaville tai nivelrikon oireista kärsiville. Kaatumiset kuriin -infossa kerrotaan, miten voi omalla toiminnalla ehkäistä kaatumisia. Nivelinfot ja Kaatumiset kuriin -infot järjestetään Teams-videoyhteyspalvelun kautta kerran kuukaudessa, ja niiden kesto on 75 minuuttia kertaa kohden. Kaikki etäinfot ovat kertaluontoisia, saman sisältöisiä, maksuttomia ja kaikille Kymenlaakson asukkaille avoimia tilaisuuksia.
 

Kaikille avoimia nivelinfoja etäyhteyksin 

Nivelinfot ovat fysioterapeutin ohjaamia ryhmätilaisuuksia ja osa nivelrikon hoitopolkua. Nivelinfot on tarkoitettu omahoidon ja -kuntoutuksen tueksi kaikille nivelrikko-oireisille Kymenlaakson asukkaille. Tilaisuuksissa saa yleisesti tietoa nivelrikosta ja kuntoutusalan ammattilaisen suunnitteleman harjoitusohjelman oireilevan nivelalueen omahoitoon. Omahoidon avulla nivelrikko-oireinen voi ylläpitää tai parantaa toimintakykyään ja lievittää nivelrikosta johtuvia oireita. 

Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus osallistua nivelinfoon lähitoteutuksen lisäksi myös etänä videotapaamispalvelu Teamsin välityksellä. Kaikki nivelinfot ovat sisällöltään samanlaisia toteutustavasta riippumatta. Etäinfo on kaikille avoin, matalan kynnyksen palvelu eikä siihen osallistuminen edellytä nivelrikkodiagnoosia tai lääkärin lähetettä.

Seuraavat etänä toteutettavat nivelinfot järjestetään:

-      Tiistaina 17.10. klo 16.30 - tietoa infosta ja ohje ilmoittautumiseen

-      Tiistaina 14.11. klo 16.30 - tietoa infosta ja ohje ilmoittautumiseen

-      Tiistaina 12.12. klo 16.30 - tietoa infosta ja ohje ilmoittautumiseen

 

Kaatumiset kuriin -infot kaikille kaatumisten ehkäisystä kiinnostuneille 

Kaatumiset kuriin -info on yleinen infotilaisuus, jossa saa kattavasti tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat omaan tai läheisen kaatumisriskiin sekä keinoja kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Kaatumistapaturmat tapahtuvat useimmiten kotona ja ne voivat aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä, kaatumisten pelkoa ja vaikeuttaa arjessa pärjäämistä. Kaatumisten ehkäisy on tutkitusti yksi tärkeimmistä hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toimenpiteistä. 

Infossa saa yleisesti tietoa muun muassa liikuntaharjoittelusta (tasapaino-/voimaharjoittelu), apuvälineistä, jalkineista, turvallisesta kotiympäristöstä, ravitsemuksesta sekä lääkkeistä, jotka voivat lisätä kaatumisriskiä. Infossa saa myös palveluohjausta yksilöllisempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Seuraavat etänä toteutettavat Kaatumiset kuriin -infotilaisuudet järjestetään:

-      Tiistaina 10.10. klo 16.30 - tietoa infosta ja ohje ilmoittautumiseen

-      Tiistaina 7.11. klo 13 - tietoa infosta ja ohje ilmoittautumiseen

-      Tiistaina 5.12. klo 13 - tietoa infosta ja ohje ilmoittautumiseen