Pyhtään minitalohanke etenee asunto-osakeyhtiömallilla

Pyhtään Siltakylän keskustaajamaan suunnitelluille minitaloille on löytynyt toteuttaja. Alueen tonttikauppaa valmistellaan, ja minitalot on tarkoitus rakentaa perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun.

 

Myös tarvittavien viranomaispäätösten valmistelu on käynnissä. Hankkeen etenemisestä pyritään tiedottamaan tarkemmin lomakauden jälkeen.

 

Lisätietoja:

Janne Kaulio, Pyhtään tekninen johtaja 044 357 5503